Ubezpieczenia transportowe

Platforma internetowa MAICARGO

Obowiązujące prawo i międzynarodowe konwencje znacząco ograniczają odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym ładunku. Wyłączenia w polisach oc spedytora i przewoźnika, mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. A co za tym idzie utratą klienta, bądź też koniecznością pokrycia szkody z własnych środków. Jedynie ubezpieczenie cargo zapewnia właściwą ochronę dla przewożonych towarów.

Odpowiadając na potrzeby firm spedycyjnych stworzyliśmy platformę internetową MAICARGO. Nasza platforma maksymalnie upraszcza wszelkie czynności związane z ubezpieczeniem ładunków w zakresie cargo. Spedytor pracując z nasza aplikacją, może w ciągu kilku minut wygenerować ofertę ubezpieczenia transportu. A także w każdej chwili ją potwierdzić, skutecznie zawierając ubezpieczenie na rzecz klienta. Aplikacja działa od roku 2011, obecnie korzysta z niej kilkadziesiąt firm spedycyjnych.

Główne zalety naszej aplikacji to:

 • możliwość zgłaszania ładunków 24 h/ 7 dni w tygodniu
 • natychmiastowy dostęp do certyfikatu ubezpieczenia
 • automatyczne wyliczanie składki, nawet w przypadku skomplikowanych polis gdzie składka zależnych od kraju, rodzaju, ładunku, wartości, itd.
 • automatyczne przeliczanie walut w oparciu o aktualny kurs NBP
 • możliwość duplikowania wniosków
 • generowanie rozbudowanych raportów w excel

Ubezpieczenia oc spedytora / przewoźnika

Specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają szereg klauzul dodatkowych znacznie rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i spedytora:

 • oc przewoźnika umownego (zarówno umownego przewoźnika drogowego, jak i kolejowego, morskiego i lotniczego)
 • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
 • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
 • klauzula szkód w kontenerach
 • ochrona dla składowanego mienia
 • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
 • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)

Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje:

 • pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela
 • analiza odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę

Pozostałe ubezpieczenia dla branży TSL

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia dla transportu i spedycji:

 • odpowiedzialność cywilna zawodowa jako zabezpieczenie do licencji
 • gwarancja zapłaty długu celnego
 • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
 • oc agentów celnych

Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.