Ubezpieczenia na życie i osobowe / DĄŻYMY DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI NASZYCH KLIENTÓW…

W swojej strukturze rozwinęliśmy Dział Ubezpieczeń Osobowych (Employee Benefit).

Przygotowujemy programy ubezpieczenia odzwierciedlające faktyczne potrzeby Pracodawcy i pracowników.

Proponujemy produkty i rozwiązania kosztowe adekwatne do specyfiki danego Klienta.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym: