Ubezpieczenia majątkowe

W dziale ubezpieczeń majątkowych obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice ryzyka. W naszym portfelu znajdują się Klienci z wielu branż: począwszy od firm logistycznych przez przedsiębiorstwa budowlane, farmaceutyczne, produkcyjne, deweloperskie i nieruchomościowe, dystrybucyjne aż po spółki z branży energii odnawialnej.

Poprzez kontakt z brokerami międzynarodowymi i ubezpieczycielami z innych krajów mamy dostęp do nowoczesnych produktów i możemy adaptować na polski rynek niestandardowe rozwiązania. Po rozpoznaniu potrzeb Klienta, przygotowaniu zapytania ofertowego, uzyskaniu ofert z rynku i ich konstruktywnym porównaniu przekazujemy Klientowi naszą rekomendację ubezpieczenia. W ten sposób zarządzamy ryzykiem Klienta transferując to ryzyko na stronę ubezpieczyciela. Nie zapominamy o obsłudze administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia oraz pełnej obsłudze procesu likwidacji szkód (odrębny Dział w MAI Poland zajmujący się wyłącznie pomocą naszym Klientom przy skomplikowanych częstokroć procesach likwidacji szkód).

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

 • Ubezpieczenie majątku (mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu)
 • Ubezpieczenia techniczne (maszyn od awarii, utraty zysku wskutek awarii maszyn)
 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC członków zarządu D&O w tym regulacje MAR/MAD)
 • Ubezpieczenia transportowe (ładunek w transporcie – cargo, ubezpieczenia transportów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)
 • Ubezpieczenia finansowe (kredyt kupiecki, gwarancje, ubezpieczenie prospektu emisyjnego POSI/IPO)
 • Ubezpieczenia firm leasingowych
 • Profesjonalne audyty ubezpieczeniowe tzw. surveye przeprowadzane na własny koszt przez Risk Managera Grupy MAI CEE

W obliczu ostatnio wprowadzonych w Polsce zmian legislacyjnych (RODO, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń tzw. IDD) dbamy o to, by cały proces obsługi Klienta pozostawał w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na Brokera przez ustawodawcę. MAI Poland udziela porady oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja programu ubezpieczeniowego, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Etap opracowania koncepcji jest realizowany przez nas na własny koszt. W przypadku jej akceptacji i wdrożenia opracowanego przy naszym udziale programu – nasze honorarium stanowi prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż) wypłacana nam przez Ubezpieczyciela.

Ponadto MAI Poland:

 • dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
 • weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,
 • pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych,