Ubezpieczenia flotowe

Czym jest ubezpieczenie floty pojazdów?

Dla firm posiadających więcej niż 5 pojazdów oferujemy wynegocjowanie indywidualnych warunków ubezpieczenia. Taka forma ubezpieczenia oznacza niższe koszty w porównaniu do ofert indywidualnych na poszczególne pojazdy.

 

Jakie ubezpieczenia wchodzą w skład umowy generalnej?

– odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe)

– autocasco

– assistance

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

– zielona karta

– szyby

– GAP

 

Serwis brokerski

Oprócz wynegocjowania i obsługi umowy flotowej zapewniamy również:

– pełną pomoc w likwidacji zaistniałych szkód

– wycenę pojazdów (system Info Expert)

– wypowiadanie umów ubezpieczenia w przypadku zmiany ubezpieczyciela

– monitorowanie terminów wygasających polis, terminów płatności rat składek

– zaawansowane systemy informatyczne, co przekłada się na szybki i bezbłędny serwis

 

Jak rozpocząć współpracę?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym specjalistą

 

Rekomendacje

Obecnie pod naszą opieką jest kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Naszymi klientami są zarówno firmy posiadające pojazdy osobowe, firmy transportowe z pojazdami ciężarowymi. Ubezpieczamy również pojazdy specjalistyczne z zabudową, np. betoniarki, śmieciarki itd.