Zbigniew Roś / Menadżer Działu Zarządzania Ryzykiem


Absolwent Politechniki Warszawskiej (inżynier mechanik) i Ubezpieczeniowego Studium Podyplomowego w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Od 1993 do 2012 pracował w zakładach ubezpieczeń zajmując się wyceną ryzyka i konstrukcją taryf stawek ubezpieczeniowych, sprzedażą ubezpieczeń korporacyjnych, underwritingiem dużych ryzk oraz likwidacją szkód gospodarczych. Od 2012 w MAI Insurance Brokers Poland zajmuje się oceną ryzyka i zarządzaniem ryzykiem.

Spółka MAI Poland rozszerzając zakres oferowanych usług dla klientów wprowadziła usługę technicznej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. „Ryzyko” jest pojęciem, które w praktyce ubezpieczeniowej ma wiele znaczeń. Może oznaczać zarówno określony rodzaj zdarzenia losowego (np. powódź), jak i stopień narażenia przedmiotu ubezpieczenia na dane niebezpieczeństwo. Ubezpieczyciele określenia „ryzyko” używają także jako synonimu dla przedmiotu ubezpieczenia.