Agnieszka Ochalik-Skwara / Menadżer Działu Likwidacji Szkód

Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Absolwentka ekonomii i studiów podyplomowych z zakresu Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych. Od 2003 r. pracuje w MAI Poland.

Wiedza i doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Jednocześnie staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania.