Zespół managerski

ZARZĄD MAI INSURANCE BROKERS POLAND SP. Z O.O.

KADRA MANAGERSKA

Agnieszka Ochalik-Skwara

Manager Działu Likwidacji Szkód

SPECJALIZACJA: likwidacja szkód, odwołania, kulancje

Ewelina Jaworska

Manager Działu Ubezpieczeń Osobowych

SPECJALIZACJA: pracownicze ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpieczenie zdrowotne,  PPK,  PPE, ubezpieczenia podróżne

Joanna Stypułkowska

Manager Działu Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia majątkowo-techniczne, odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku, programy międzynarodowe

Tomasz Wojnarowski

Manager Działu Ubezpieczeń Majątkowych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia OC przewoźnika, OC spedytora, cargo, kredytu kupieckiego, placówek medycznych i szpitali, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, PI, leasingu

Zbigniew Roś

Manager Działu Oceny Ryzyka

SPECJALIZACJA: ocena ryzyka, audyty ubezpieczeniowe, pomiary termowizyjne

Piotr Okrasa

Manager Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia komunikacyjne, floty, GAP, ochrony prawnej

Joanna Żurek-Żuławska

Starszy Broker, Real Estate Practice Leader

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych, zarządców nieruchomości, ryzyk budowlanych i montażowych, OC architektów i biur projektowych

Arkadiusz Kowalski

Starszy Broker, Real Estate Practice Leader

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie nieruchomości: magazyny, centra logistyczne, centra handlowe, hotele, ubezpieczenie tytułu prawnego