Strategia

Rola Brokera nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód.

Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

Identyfikacja ryzyka – zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty

Ocena ryzyka – na tym etapie na podstawie zebranych informacji szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy / uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey)

Planowanie strategiczne – to moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych

Wdrożenie programu – to etap operacyjny, mający na celu realizację założeń programu

Bieżąca obsługa – na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, prowadzenie nowych linii / klauzul ubezpieczeniowych w związku ze zmianą ryzyk)

Pomoc w likwidacji szkód – oferujemy aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód zarówno własnych jak i z polis odpowiedzialności cywilnej sprawców.

 
Zapraszamy do współpracy

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com