Eksperci

EKSPERCI

MAI_21498 sm (1024x1024)

Katarzyna Zielińska-Niezgoda

Broker w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia OC, majątkowo – techniczne, OC zawodowe (PI), w tym ubezpieczenie OC księgowego (ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej, klauzula MDR), OC instytucji finansowych (FIPI)

MAI2_10872 — kopia (1024x1024)

Katarzyna Ksiądz

Broker w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika, OC przewoźnika umownego, cargo (polisy otwarte i obrotowe)

MAI_21217 sm (1024x1024)

Łukasz Cichowski

Starszy Broker w Dziale Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki oraz ryzyk cybernetycznych

MAI_21198 sm (1024x1024)

Maciej Nowicki

Starszy Broker w Dziale Ubezpieczeń Klientów Korporacyjncyh

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia OC, lotnicze, transportowe

MAI2_10675 (1024x1024)

Piotr Grześkiewicz

Broker w Dziale Ubezpieczeń Komunikacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia komunikacyjne, floty, programy międzynarodowe

MAI_21800 sm (1024x1024)

Beata Suchecka

Broker w Dziale Ubezpieczeń Komunikacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia pojazdów w leasingu, GAP

MAI2_10650 (1024x1024)

Marcin Ciołkiewicz

Starszy Broker w Dziale Ubezpieczeń Osobowych

SPECJALIZACJA: pracownicze ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpieczenie zdrowotne,  PPK,  PPE, ubezpieczenia podróżne

MAI_22555 sm (1024x1024)

Marta Michalak

Starszy Broker w Dziale Ubezpieczeń Osobowych

SPECJALIZACJA: pracownicze ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpieczenie zdrowotne,  PPK,  PPE, ubezpieczenia podróżne