Ryzyka cybernetyczne – rosnące zagrożenie i świadomość

Nadchodzące ważne zmiany prawne

Botnety, robaki, trojany …

Serwisy informacyjne coraz częściej donoszą o atakach hakerskich na dużą skalę (np. wirus WannaCry w maju 2017, wirus Petya w czerwcu 2017). Motywem działania przestępców używających takich wirusów jest najczęściej chęć zysku i wyłudzenia okupu za odzyskanie danych i kontroli nad komputerami. Oprócz tego typu wirusów w atakach wykorzystywane są botnety, robaki, trojany, złośliwe oprogramowanie (malware), skradzione urządzenia, podszywanie się pod tożsamość innych osób lub instytucji (phishing), ataki sieciowe, ataki Denial of Service, czy też celowe złośliwe działanie osób mających legalny dostęp do zasobów informatycznych (najczęściej pracownicy firmy).

pexels-photo-159888 (1)

Optymalnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Rynek ubezpieczeniowy odpowiadając na nowe potrzeby i zagrożenia opracowuje nowe produkty. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych jest oferowane przez kilku ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczyciele oferują nie tylko wypłatę odszkodowania jako kompensatę finansową szkody, ale także usługi zarządzania kryzysowego jako część swojej ochrony ubezpieczeniowej.

Kilkadziesiąt dni….

… tyle wynosi średni czas potrzebny do usunięcia skutków ataku przygotowanego przez osobę działającą z wewnątrz firmy. Zaś średni czas odparcia ataku wywołanego przez wirusy wynosi kilka dni, Należy jednocześnie pamiętać, że kradzież danych może trwać przez dłuższy czas zanim zostanie wykryta i powstrzymana.

pexels-photo-207580

Nowe obowiązki dla posiadaczy i administratorów danych

Równocześnie należy sobie zdawać sprawę z nadchodzących ważnych zmian w prawie dotyczącym ochrony danych – 25 maja 2018 wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które będzie stosowane bezpośrednio w Polsce (RODO). Na wszystkich posiadaczy i administratorów zbiorów danych zostaną nałożone nowe obowiązki, powstaną nowe instytucje kontrolne i znacząco zwiększy się możliwy wymiar kar finansowych za naruszenia przepisów.

Umowa ubezpieczenia może zapewnić:

  • kompensatę za straty spowodowane przerwą w działalności
  • utracony zysk
  • kary pieniężne nałożone przez regulatora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych
  • szkody rzeczowe (np. kradzież informacji lub zniszczenie sprzętu
  • roszczenia osób trzecich (odpowiedzialność cywilna)
  • koszty odtwarzania danych i usunięcia skutków ataków

MAI Insurance Brokers Poland służy pomocą w zawarciu takiego ubezpieczenia, zapytania prosimy kierować do zbigniew.ros@mai-cee.com