Nasze publikacje

Floty bez AC?
Maj 2019
Piotr Okrasa

Kupić AC czy nie kupić?
Luty 2019
Piotr Okrasa

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, a regulacje RODO | English version
Marzec 2018
Zbigniew Roś

Ryzyka cybernetyczne – rosnące zagrożenie i świadomość
Zbigniew Roś

Szkody budowlano-montażowe
Kiedy powinna wydarzyć się szkoda (aby ubezpieczyciel zechciał ją rozpatrzyć)?
Zbigniew Roś

Jak skutecznie ubezpieczyć firmę
od szkód w mieniu i utraty zysku?
Joanna Żurek-Żuławska

Title Insurance
Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości
Joanna Żurek-Żuławska, Arkadiusz Kowalski, Tomasz Wojnarowski

Protect Your Investment
Joanna Żurek-Żuławska, Arkadiusz Kowalski

Duże konsekwencje małej szkody
Zbigniew Roś, Tomasz Wojnarowski

 

Ekspert radzi:

Ryzyko cybernetyczne – co może przynieść przyszłość
Łukasz Cichowski

Odpowiedzialność polisowa ubezpieczycieli na przykładzie rozbieżności interpretacyjnych pojęcia „ruchu pojazdu” w wyrokach sądów.
Zbigniew Roś

Rola władz firmy w zarządzaniu bezpieczeństwem cybernetycznym
Łukasz Cichowski

Od 1 stycznia Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe dla wszystkich pracodawców
Ewelina Jaworska

Analiza uregulowań prawnych dotyczących zapłaty raty składki za polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku zmiany jego posiadania
Piotr Okrasa

Analiza obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wolnobieżnego w świetle ustaw
Agnieszka Ochalik-Skwara

Zasada proporcji w ubezpieczeniach
Zbigniew Roś

Ubezpieczenie ochrony podatkowej
Joanna Żurek-Żuławska

Ubezpieczenie od ryzyka ataków cybernetycznych
Zbigniew Roś

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com