Usługi

Nasza rola nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby Klienci mieli
poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w dobre ręce. Dlatego poza poszukiwaniem najbardziej
optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą, dużą wagę przywiązujemy do doradztwa
i likwidacji szkód. Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

Identyfikacja ryzyka

Zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty.

Ocena ryzyka

Na tym etapie, na podstawie zebranych informacji, szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy i uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey).

Planowanie strategiczne

To moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka, lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych.

Wdrożenie programu

To etap operacyjny, mający na celu realizację jego założeń.

Bieżąca obsługa

Na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań, a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, wprowadzanie nowych linii oraz klauzul ubezpieczeniowych w związku ze zmianą ryzyka).

Pomoc w likwidacji szkód

Oferujemy aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód z polis naszych Klientów, jak i odpowiedzialności cywilnej sprawców.

W ramach współpracy oferujemy również analizę wszelkich zapisów dotyczących ubezpieczeń w umowach
podpisywanych przez naszych Klientów. Chętnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i postępowania w przypadku zaistnienia szkody.

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com