Ewelina Jaworska / Manager Działu Ubezpieczeń Osobowych

ewelina-jaworska-350Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Wykształcenie kierunkowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi zdobyła na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W MAI Poland pracuje od 2005 r. Specjalizuje się w grupowych ubezpieczeniach na życie oraz prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Przygotowujemy programy ubezpieczeń odzwierciedlające faktyczne potrzeby Pracodawcy i pracowników.