Zespół

ZARZĄD

Piotr Cieślak
Prezes Zarządu MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.

Robert Tauter
Wiceprezes Zarządu MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.

KADRA MANAGERSKA

Ewelina Jaworska
Manager Działu Ubezpieczeń Osobowych

Joanna Stypułkowska
Manager Działu Klientów Międzynarodowych

Zbigniew Roś
Manager Działu Zarządzania Ryzykiem

Arkadiusz Kowalski
Starszy Broker, Lider Praktyki Nieruchomości