Zespół menadżerski

ZARZĄD MAI INSURANCE BROKERS POLAND SP. Z O.O.

KADRA MENADŻERSKA

Agnieszka Ochalik-Skwara

Menadżer Działu Likwidacji Szkód

SPECJALIZACJA: likwidacja szkód, odwołania, kulancje

Ewelina Jaworska

Menadżer Działu Ubezpieczeń Osobowych

SPECJALIZACJA: pracownicze ubezpieczenia na życie, grupowe ubezpieczenie zdrowotne,  PPK,  PPE, ubezpieczenia podróżne

Joanna Stypułkowska

Menadżer Działu Klientów Międzynarodowych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia majątkowo-techniczne, odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku, programy międzynarodowe

Tomasz Wojnarowski

Menadżer Działu Klienta Lokalnego

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia OC przewoźnika, OC spedytora, cargo, kredytu kupieckiego, placówek medycznych i szpitali, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, PI, leasingu

Zbigniew Roś

Menadżer Działu Zarządzania Ryzykiem

SPECJALIZACJA: ocena ryzyka, audyty ubezpieczeniowe, pomiary termowizyjne

Piotr Okrasa

Menadżer Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych

SPECJALIZACJA: ubezpieczenia komunikacyjne, floty, GAP, ochrony prawnej

Joanna Żurek-Żuławska

Starszy Broker, Dział Real Estate

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych, zarządców nieruchomości, ryzyk budowlanych i montażowych, OC architektów i biur projektowych

Arkadiusz Kowalski

Starszy Broker, Dział Real Estate

SPECJALIZACJA: ubezpieczenie nieruchomości: magazyny, centra logistyczne, centra handlowe, hotele, ubezpieczenie tytułu prawnego