Nasze publikacje

Insurance of cyber risks and EU RODO Regulations
March 2018
Zbigniew Roś

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, a regulacje RODO
Marzec 2018
Zbigniew Roś

Ryzyka cybernetyczne – rosnące zagrożenie i świadomość
Zbigniew Roś

Ubezpieczenia flot samochodowych
Magazyn Flota styczeń – luty 2016
Mariusz Garwacki

Ubezpieczenia flot samochodowych w firmach transportowych – rynek ceny
Mariusz Garwacki

Cena ubezpieczenia floty samochodowej – prognoza
Magazyn Flota listopad 2015
Mariusz Garwacki

Koszty leczenia kierowcy za granicą
Konieczność czy zbędny wydatek na ubezpieczenie prywatne?
Ewa Krawczyk

Szkody budowlano-montażowe
Kiedy powinna wydarzyć się szkoda (aby ubezpieczyciel zechciał ją rozpatrzyć)?
Zbigniew Roś

Jak skutecznie ubezpieczyć firmę
od szkód w mieniu i utraty zysku?
Joanna Żurek-Żuławska

Title Insurance
Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości
Joanna Żurek-Żuławska, Arkadiusz Kowalski, Tomasz Wojnarowski

Protect Your Investment
Joanna Żurek-Żuławska, Arkadiusz Kowalski

Duże konsekwencje małej szkody
Zbigniew Roś, Tomasz Wojnarowski

 

Ekspert radzi:

 

Analiza uregulowań prawnych dotyczących zapłaty raty składki za polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku zmiany jego posiadania
Piotr Okrasa

Analiza obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wolnobieżnego w świetle ustaw
Agnieszka Ochalik-Skwara

Zasada proporcji w ubezpieczeniach
Zbigniew Roś

Ubezpieczenie ochrony podatkowej
Joanna Żurek-Żuławska

Ubezpieczenie od ryzyka ataków cybernetycznych
Zbigniew Roś

Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 00
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: maipoland@mai-cee.com