Kontakt

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp.
KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685, Kapitał zakładowy: 1 255 500,00 PLN